/ 4 نظر / 23 بازدید
علی

مهدی جان تخته کش هم هست

رضا قاضی

با سلام یادت رفت صدای زیبای (کرونای نای )رو بگی که از چرنه گاه در میومد ترجمه چروی آن( اشترو تتو) می باشد که در روزهای مسابقه فوتبال چرویها ما را به خاطر کرونای نای مسخره میکردند و ما اونارو به خاطر اشترو تتو مسخره میکردیم یادش به خیر

قاسم رحمت الله

مهندس دیگه خیلی آپدیت نیستی

سلام خسته نباشید. بدون مقدمه مهدی آقا وقتی علت به روز نبودن جویا شدم ،و مشکلی را که شنیدم پیش آمده خیلی ناراحت شدم .ولی این را بدون زندگی خیلی مهمتر و با ارزش تر از اینکه با حرف ها و حدیث های دیگران از هم پاشیده شود. پس برای حفظش تلاش کن و مثل مطالب خلاقی که می گذاشتید برای ساختن دوباره زندگی ات تلاش کن. از طرف یک هم ولایتی و مشاور ایمیلم گذاشتم در صورت نیاز من آماده کمک اما بدون جبهه گیری و فکر منفی که فکر کنید خدای نکرده جسارت کردم که دخالت یا کنجکاوی .... فقط از اینکه یک زندگی از هم پاشیده شود ناراحتم. شاید کاری از دستم برآید. خدانگهدار