عکس بی نظیر از غروب دشت نصرآباد

ای کاش نصرآبادیها از تمام امکانات گذشته استفاده میکردند و کشاورزی صنعتی و مدرنی داشتن تا ما نیروهای جوان به جای دود ماشینها از این طبیعت بکر و ناب استفاده بیشتری میبردیم.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید