دکتر اسماعیل نصرابادی رئیس کارگروه تخصصی خدمات شهری

جناب آقای دکتر اسماعیل نصرآبادی

با سلام و احترام

احتراما با عنایت به تجربه و تخصص شما به موجب این ابلاغ به عنوان ” رئیس کارگروه تخصصی خدمات شهری” براساس وظایف پیوستی منصوب می گردید.

بدیهی است در راستای فراهم نمودن بستری مناسب برای تصمیم سازی و استفاده از فکر و اندیشه مدیران و متخصصین و نیز با تکیه بر خرد جمعی و پرهیز از فرد گرایی و تعامل و همفکری با سایر اعضای کارگروه نسبت به مدیریت در جلسات اقدام نمایید.

امید است بانگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید. از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

/ 0 نظر / 53 بازدید