/ 1 نظر / 8 بازدید
تاجدار نافرجام

کتاب تاجدار نافرجام ((محمودنامه)) به چاپ رسید. محمودنامه اثری منظوم درباره چگونگی استیلای ملک محمود کیانی سیستانی بر مشهد؛ قوچان، نیشابور و سبزوار در اواخر عصر صفوی و درگیریهای او با نادرشاه افشار می باشد. تلفن تماس 09159445799 http://mahmoodnameh.blogfa.com/